افتتاح بزرگترین کشت و صنعت غرب کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه

افتتاح بزرگترین کشت و صنعت غرب کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه

  بزرگترین دامپروری(گاوشیری) غرب کشور با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در الیگودز افتتاح شد. با افتتاح این پروژه ۲۰۰۰ راسی برای ۱۰۵ نفر بصورت مستقیم و ۷۰۰ نفر بصورت غیر مستقیم شغل ایجاد می شود. شرکت فوق از زیر مجموعه های صندوق بازنشتگی کشوری و پگاه می باشد. در این مراسم که دکتر تقی زاده مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز حضور داشت دکتر حسینی مدیرعامل پگاه گفت: مصمم هستیم با افزایش شیر خام با کیفیت تامین ۳۰ درصد از یک میلیون و دویست هزار تن شیر دریافتی خود را از طریق دامداری های خود تأمین کنیم /عصر خبر