اثر سیاسی تحریم صنعت نفت ایران

اثر سیاسی تحریم صنعت نفت ایران

تحریم‌های جدید صرفا نمایش ترامپ در آخرین روزهای باقیمانده به انتخابات آمریکا است و هیچ کارکردی قرار نیست داشته باشد؟ می‌توان از دو بعد ماجرا را دید؛ کارکرد سیاسی و کارکرد عملیاتی. ؛
نوبخت: برنامه داشته باشیم در شرایط تحریم هم می‌توانیم فرصت شغلی ایجاد کنیم

نوبخت: برنامه داشته باشیم در شرایط تحریم هم می‌توانیم فرصت شغلی ایجاد کنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از کاهش ۳۲۰ هزار نفری جمعیت جویای کار کشور در سال جاری خبرداد و گفت: اگر برنامه و نظارت داشته باشیم در شرایط تحریم نیز می‌توانیم فرصت شغلی ایجاد و نرخ بیکاری را کاهش دهیم.