بانک مرکزی برای مهار تورم چه کرد؟

بانک مرکزی برای مهار تورم چه کرد؟

نرخ‌های بازدهی اوراق با سررسید کوتاه‌مدت نوسانات بیشتری داشتند، ولی نرخ‌های بازدهی در سررسیدهای یکسال و بالاتر به نسبت باثبات‌تر بودند.؛
تحول سیاستگذاری در صندوق بازنشستگی بانک ها

تحول سیاستگذاری در صندوق بازنشستگی بانک ها

تحول سیاستگذاری در صندوق بازنشستگی بانک ها؛ وعده هایی که در کمتر از ۶ ماه محقق شد.چهارشنبه ۱۲شهریور ماه جلسه هیات امناء صندوق بازنشستگی بانک ها در محل وزارت اقتصاد برگزار شد. سید مهدی سدیدی مدیرعامل صندوق پس از ارائه گزارش عملکرد صندوق تصویر مهمی از آینده را برای اعضاء هیات امنا ترسیم کرد، و در نهایت این جلسه سه ساعته دستاوردهای ویژه ای به شرح زیر برای بازنشستگان و مستمری بگیران شریف شبکه بانکی به همراه داشت… تحول سیاستگذاری در صندوق بازنشستگی بانک ها؛ وعده هایی که در کمتر از ۶ ماه محقق شد. چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه جلسه هیات امناء صندوق بازنشستگی بانک ها در محل وزارت اقتصاد برگزار شد. سید مهدی سدیدی مدیرعامل صندوق پس از ارائه گزارش عملکرد صندوق تصویر مهمی از آینده را برای اعضاء هیات امنا ترسیم کرد، و در نهایت این جلسه سه ساعته دستاوردهای ویژه ای به شرح زیر برای بازنشستگان و مستمری بگیران شریف شبکه بانکی به همراه داشت: -۱ افزایش سهم تعهد نقدی بانک ها در جبران اکچوئری و سهم کسورات بیمه ای به منظور تضمین پایداری آینده صندوق -۲ مجوز همسان سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان با شاغلین بعد از ابلاغ سراسری هیات وزیران -۳ مجوز سرمایه گذاری در بازارهای اولیه به منظور افزایش ارزش افزوده سرمایه گذاری ها -۴ اصلاح نحوه محاسبه حقوق از کارافتادگان و لحاظ نمودن آخرین حقوق دریافتی در محاسبه -۵اصلاح اساسنامه صندوق در مسیر جوانگرایی و چابک سازی نیروی انسانی -۶ اصلاح آیین نامه صندوق رفاه بازنشستگان و میانگین رشد ۲۰۰ درصدی در وام های پرداختی و کمک های بلاعوض -۷اصلاح دستورالعمل ماموریت و انتقال کارکنان شبکه بانکی دولتی در راستای حفظ سرمایه انسانی بانکها سید مهدی سدیدی با سپاس از همراهی هوشمندانه و آینده نگرانه دکتر معمار نژاد معاون محترم وزیر و رئیس هیأت امنا صندوق، اعضای محترم هیأت امنا، رئیس و اعضاء[…]