کد خبر : 30917
تاریخ انتشار : دوشنبه 22 فوریه 2021 - 21:14

براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی؛؛

چک‌های برگشتی کم شد/ کدام‌ استان‌ها بیشترین آمار چک وصولی را دارند؟

چک‌های برگشتی کم شد/ کدام‌ استان‌ها بیشترین آمار چک وصولی را دارند؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بیش از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۸۸۵ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۹۹ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۰٫۷ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۹۱۷ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در دی ماه سال جاری ۴۸٫۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۰٫۱ درصد، ۱۱ درصد و ۷٫۸ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۱٫۹ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۴۸٫۷ درصد)، اصفهان (۷٫۲ درصد) و خراسان رضوی (۶ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. چک‌های وصولیحدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۶۷۶ هزار میلیارد ریال در دی‌ ماه ۹۹ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۹٫۴ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۲ درصد و ۸۸٫۹ درصد وصول شده اسـت. درصـد تعداد و مبلـغ چک‌های وصول شده در آذرماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹۰٫۶ درصد و ۸۷٫۵ درصد و در دی ماه ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۹۱٫۸ درصد و ۸۹٫۹ درصد بوده است. تاکید بر آزادسازی منابع ارزی در کره جنوبی/ بررسی نحوه استفاده از منابع بانکی ایران در ژاپندر دی ماه ۹۹ در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۲۵ هزار میلیارد[…]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بیش از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۸۸۵ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۹۹ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۰٫۷ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۹۱۷ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در دی ماه سال جاری ۴۸٫۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۰٫۱ درصد، ۱۱ درصد و ۷٫۸ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۱٫۹ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۴۸٫۷ درصد)، اصفهان (۷٫۲ درصد) و خراسان رضوی (۶ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی
حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۶۷۶ هزار میلیارد ریال در دی‌ ماه ۹۹ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۹٫۴ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۲ درصد و ۸۸٫۹ درصد وصول شده اسـت. درصـد تعداد و مبلـغ چک‌های وصول شده در آذرماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹۰٫۶ درصد و ۸۷٫۵ درصد و در دی ماه ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۹۱٫۸ درصد و ۸۹٫۹ درصد بوده است.

تاکید بر آزادسازی منابع ارزی در کره جنوبی/ بررسی نحوه استفاده از منابع بانکی ایران در ژاپن
در دی ماه ۹۹ در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۲۵ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۲٫۹ درصد و از نظر ارزش ۸۹٫۹ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول گردیده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چکهای وصولی بـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۴٫۲ درصد)، البرز (۹۲٫۸ درصد) و مازندران (۹۲٫۷ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۴٫۲ درصد)، ایلام (۸۷٫۳ درصد) و لرستان (۸۸٫۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۰٫۴ درصد)، البرز (۹۰٫۳ درصد)و سمنان(۸۹٫۹ درصد)اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمـد (۸۰٫۲ درصد)، ایلام (۸۰٫۳ درصد) و قم (۸۲٫۷ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی
بالغ بر ۶۷۸ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۰۹ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴ درصد و ۱۰٫۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸ درصد و ۱۱٫۱ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در آذرماه ۱۳۹۹به ترتیب معادل ۹٫۴ درصد و ۱۲٫۵ درصد و در دی ماه سال ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۸٫۲ درصد و ۱۰٫۱ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۱۸۱ هزار فقره چـک بـه ارزشی حـدود ۹۳ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷٫۱ درصد و از نظر ارزش ۱۰٫۱ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعـداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۵٫۸ درصد)، ایلام (۱۲٫۷ درصد) و لرستان (۱۱٫۷ درصد) اختصاص یافته است و اسـتان‌های گـیلان (۵٫۸ درصد)، البرز (۷٫۲ درصد) و مازندران (۷٫۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۹٫۸ درصد)، ایلام (۱۹٫۷ درصد) و قم (۱۷٫۳ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۹٫۶ درصد)، البرز (۹٫۷ درصد) و سمنان (۱۰٫۱ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.